Nu hade vi kontaktuppgifter till vår ”Top 10” lista och då började arbetet med ”Brevet”.
Oavsett om det är i jobbet eller i privatlivet så föredrar jag när folk är förberedda/pålästa inför det man nu skall göra. Så jag antar att det är så andra vill ha det också.

Så innan vi kontaktade dessa markägare så tog vi oss tid på datorn att ”klippa ut” kartan över deras mark. På kartan märkte vi ut ett förslag på marken vi skulle vilja bygga på, samt hur stor yta det gällde.

Vi satte oss sedan och skrev ett personligt brev. Liten kort historia, vilka vi är, vad vi jobbar med, samt våra framtidsplaner. Vi förklarar att vi är på jakt på mark för att bygga vårt hus. Vi berättar vad vi vill bygga (1.5plans) och samt avslutar vi med att berätta lite om hur processen skulle fungera om de ville gå vidare med avstyckning av tomt.

Jag satte mig sedan i photoshop och skrev ut ett fotopapper med fotografier på oss.
Som jag sedan klippte ut som fejkade polaroid bilder.
tomt4
När vi kände oss nöjda med brevet så vände vi oss till ett lokalt tryckeri för att få hjälp med utskriften. En A4-utskrift per markägare. På ena sidan var det personliga brevet, på andra sidan fanns kartan bifogad. Anledningen att vi vände oss till tryckeriet var att vi ville ha kartan i färg och för ett tryckeri är det billigt att skriva ut i färg jämfört med en vanlig skrivare i hemmet.

När breven var klara på tryckeriet var det bara att sätta på fotot och skicka iväg dem.
Sagt och gjort så la vi till slut 9 brev på lådan. Väntan hade börjat……

tomt5